Plakat zachęcający do wznoszenia toastów za sprawiedliwość i równe prawa dla wszystkich.
Dochód poszedł na rzecz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej – organizacji pomagającej imigrantom zagubionym w polskim prawie jeszcze bardziej niż my
www.interwencjaprawna.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz